Familieopstellingen

 • Zaterdag 17 maart 2018 om 19.30 – 22.00 uur                                                Aanmelden uiterlijk 13 maart.  
  Thema: 'Mijn kind is mijn spiegel'. 
 • Zaterdag 19 mei 2018 19.30 - 22.00 uur
  Aanmelden uiterlijk 15 mei. 
  Thema: 'Afscheid nemen van de oude gewoontes.'

  Kosten: Representant of toeschouwer: € 20 ; Inbrengen van een vraag: € 60 
  Er is ruimte voor 6 personen, op volgorde van aanmelding.
 • Zaterdag 14 april 2018 12.00 - 16.00 uur
  Individuele opstellingen.


Locatie: Centrum Djoj, Antony Duyklaan 5, 3051 HA Rotterdam 

Voor meer informatie neem contact op via Contact Over Familieopstellingen:

 

SYSTEEM EN DYNAMIEK
We zijn allemaal onderdeel van een systeem. De belangrijkste is wel het Familiesysteem, maar ook de vriendenkring, de werkomgeving, enz. Binnen deze systemen leven mensen met elkaar en beïnvloeden zij elkaar.
Ook gebeurtenissen beïnvloeden de leden van het systeem en hun onderlinge relaties (dynamiek van het systeem).
In een systeem kan
sprake zijn van een onuitgesproken opdracht die we onbewust aannemen of we kunnen loyaal zijn aan iemand in het systeem op een manier die onze vrijheid van handelen in de weg staat. We zijn dan niet vrij die keuzes te maken die we willen om ons eigen leven inhoud en richting te geven, we zijn dan ‘verstrikt’. Een onuitgesproken opdracht of een overtuiging kan zijn ‘de goede lieve vrede bewaren’.

 
 WAT ZIJN OPSTELLINGEN
 


Opstellingen is een manier om - zonder veel woorden - helder te krijgen wat zich in ons afspeelt. Een opstelling is als het ware een röntgenfoto van ons innerlijk systeem. Het laat ons zien welke plek we innemen ten opzichte van onze omgeving en hoe we onze innerlijke processen beleven. Op een zachte, liefdevolle en vaak verrassende manier wordt ervaren hoe de binnen- en buitenwereld met elkaar verbonden zijn.  Een opstelling helpt om verborgen of half bewuste verbanden te zien én wat mogelijke wegen zijn om ons liefdevol los te maken uit 'verstrikkingen', zodat het systeem weer vrij kan stromen en wij dus vrij kunnen voelen. Deze werkvorm nodigt uit om zonder oordeel naar de wereld en het leven te kijken; zonder dat het één beter is dan het ander. Met name dit aspect wordt door veel deelnemers als prettig en bevrijdend ervaren.


Tijdens deze avond kun je deelnemen als je een vraag wilt inbrengen of als representant en/of toeschouwer. In de rol van representant kun je gevraagd worden als onderdeel van de opstelling (je kunt dit aannemen of weigeren). Naast een dienende rol voor de vraagsteller word je vaak (onbewust) uitgekozen op je eigen thema’s. In die zin is de rol van representant ook dienend voor jezelf. Als je een vraag wilt inbrengen neem dan vooraf contact met mij op. Op zo’n avond is er ruimte voor twee tot drie opstellingen.