.

.

Systeem en dynamiek

We zijn allemaal onderdeel van een systeem.
Het belangrijkste (= primaire) is wel het Familiesysteem.

Binnen een systeem leven mensen met elkaar en beïnvloeden zij elkaar.
Ook gebeurtenissen beïnvloeden de leden van het systeem en
hun onderlinge relaties (dynamiek van het systeem).
Wat wij in ons Familiesysteem hebben ervaren, de indrukken die wij hebben opgedaan en de patronen die zijn ontstaan, nemen wij (vaak onbewust) mee.
Ook in de andere systemen wordt dit zichtbaar
(relaties, vrienden, buren, werk)

In een systeem kan sprake zijn van een onuitgesproken opdracht die we onbewust aannemen. Of we zijn loyaal aan iemand in het systeem op een zodanige manier dat het onze vrijheid van handelen in de weg staat. We zijn dan niet vrij om de keuzes te maken die we willen maken om ons eigen leven inhoud en richting te geven. We zijn dan ‘verstrikt’ met (de behoeften en de patronen van) de ander. 
Een onuitgesproken opdracht of een overtuiging kan zijn
‘ik zet mijzelf opzij om de lieve vrede te bewaren’.

Afbeelding1
Afbeelding1
Er ligt iets op je schouders
Er ligt iets op je schouders
k9184678
k9184678


Wat is een Familieopstelling

Een familieopstelling is een manier om - zonder al te veel woorden - helder te krijgen wat zich in ons afspeelt.
Een opstelling is als het ware een röntgenfoto van ons innerlijk systeem. Het laat ons zien welke plek we innemen ten opzichte van onze omgeving en hoe we onze innerlijke processen beleven.
Op een zachte, liefdevolle en vaak verrassende manier wordt ervaren hoe de binnen- en buitenwereld met elkaar verbonden zijn.  
Een opstelling helpt om verborgen of half bewuste verbanden te zien en wat de mogelijke wegen zijn om ons liefdevol los te maken uit 'verstrikkingen', zodat het systeem weer vrij kan stromen en wij dus vrij kunnen voelen en bewegen.
Deze werkvorm nodigt uit om zonder oordeel naar de wereld en het leven te kijken, zonder dat het één beter is dan het ander. Met name dit aspect wordt door de deelnemers als prettig en bevrijdend ervaren.

1
1
2
2
3
3

Bron foto's: onbekend

Tijdens de bijeenkomst Familieopstellingen kun je deelnemen als je een persoonlijke vraag wilt inbrengen.
Of je kunt vanuit de rol als representant je bijdrage leveren. Als representant kun je gevraagd worden een rol te vervullen die de vraaginbrenger opstelt: het verlangen van de inbrenger, zoals bijvoorbeeld 'rust' of 'zelfvertrouwen'. Je kunt ook de rol aannemen van de vader of de moeder van de inbrenger. De rol kun je aannemen of weigeren. Dit hoort bij de opstelling. Naast een dienende rol voor de vraagsteller, word je vaak als representant (onbewust) uitgekozen op je eigen thema’s. In die zin is de rol van een representant ook dienend aan jezelf.

"When we look at our parents,
then we see that behind them are their parents.
And behind their parents are other parents.
And so on through many generations.
The same life flows through all of them until it reaches us."
- Bert Hellinger 


'De stenen die je op je weg laat liggen,
daar zullen je kinderen over struikelen’
                            - onbekend - 

__________________

Praktisch:

De opstellingen vinden plaats in Schiedam.
Ze worden gehouden één keer per maand. 
Op een zondagochtend of een zaterdagmiddag. 

De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers.

Er is onbeperkt koffie, thee en zelfgemaakt lekkers.

Je investering is
75,00 euro als vraaginbrenger
20,00 euro als representant

Om op de hoogte te blijven van de nieuwe data,
meld je aan via het tabblad Inspiratie.
Zou je meer informatie willen over de werkwijze of wil je je aanmelden voor een opstelling, laat het weten via het Contactformulier


_____________________________________
Naast de individuele vraagstukken, 
is het voor de organisaties 
(ondernemingen, bedrijven, scholen) 
mogelijk een organisatieopstelling 
aan te vragen.
---------------------------------------------
  
 
 
 
E-mailen
Info
LinkedIn